Sprawa T-103/08: Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2012 r. — Versalis i Eni przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek kauczuku chloroprenowego — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Ustalanie cen i podział rynku — Możliwość przypisania zachowania noszącego znamiona naruszenia — Obowiązek uzasadnienia — Prawo do obrony — Dowód uczestnictwa w kartelu — Jednolite i ciągłe naruszenie — Grzywny — Waga i czas trwania naruszenia — Powrót do naruszenia — Skutek odstraszający — Okoliczności łagodzące — Maksymalna granica 10 % obrotu — Współpraca — Komunikat w sprawie współpracy z 2002 r. — Równość traktowania — Proporcjonalność)