T-103/08. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 13-i ítélete — Versalis és Eni kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — A kloroprén gumi piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Az árak rögzítése és a piac felosztása — A jogsértő magatartás betudhatósága — Indokolási kötelezettség — Védelemhez való jog — artellben való részvétel bizonyítása — Egységes és folyamatos jogsértés — Bírságok — A jogsértés súlya és időtartama — Visszaesés — Elrettentő hatás — Enyhítő körülmények — A forgalom 10 %-os felső határa — Együttműködés — A 2002. évi engedékenységi közlemény — Egyenlő bánásmód elve — Arányosság)