Schriftelijke vraag E-1242/10 van Ulrike Lunacek (Verts/ALE) aan de Raad. Ecologische en maatschappelijke risico's van het megastuwdamproject Belo Monte