Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 114/2013 van de Commissie van 6 november 2012 houdende aanvulling van Verordening (EU) nr. 510/2011 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft de regels voor de toepassing van een afwijking van de specifieke CO 2 -emissiedoelstellingen voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen Voor de EER relevante tekst