Verordening (EEG) nr. 959/87 van de Commissie van 1 april 1987 tot vaststelling van de invoerheffingen voor melasse