Schriftelijke vraag E-2823/10 van Franz Obermayr (NI) aan de Commissie. Munitie — Verordening (EU) nr. 185/2010 betreffende de beveiliging van de luchtvaart