Schriftelijke vraag E-011319/11 Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) aan de Commissie. Nieuwe verordening inzake etikettering