Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening van de kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds