Zaak C-204/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) op 19 mei 2008 — Peter Rehder/Air Baltic Corporation