Schriftelijke vraag E-4948/10 Martin Ehrenhauser (NI) aan de Commissie. Intern richtsnoer met betrekking tot het Statuut van de ambtenaren, bijlage X, hoofdstuk 2, artikel 5