ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE OVER HET VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN VAN DE RAAD TOT WIJZIGING VAN RICHTLIJN 79/695/EEG INZAKE DE HARMONISATIE VAN DE PROCEDURES VOOR HET IN HET VRIJE VERKEER BRENGEN VAN GOEDEREN