Verordening (EEG) nr. 2656/87 van de Commissie van 1 september 1987 inzake toepassing van artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 1999/85 van de Raad betreffende de regeling actieve veredeling