VRAAG NR. 12 VAN DE HEER ALAVANOS (H-911/87) AAN DE RAAD: TOEGANG TOT DE GEMEENSCHAP VOOR ONDERDANEN VAN DERDE LANDEN