82/457/EEG: Besluit van de Raad van 14 juni 1982 houdende aanvaarding namens de Gemeenschap van de aanbeveling van de Internationale Douaneraad betreffende de vereisten op douanegebied ter zake van handelsfacturen