Verordening stoffen met hormonale verking (PVV) 1987 Produktschap voor Vee en Vlees, Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie van 1988 nr 12