2012/779/: Besluit van de Raad van 11 december 2012 houdende benoeming van een Nederlands lid en een Nederlandse plaatsvervanger in het Comité van de Regio’s