Conclusie van advocaat-generaal Tesauro van 28 februari 1989.