Gevoegde zaken C-448/10 P tot en met C-450/10 P: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 6 oktober 2011 — ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA (C-448/10 P), Cementir Italia Srl (C-449/10 P), Nuova Terni Industrie Chimiche SpA (C-450/10 P)/Europese Commissie (Hogere voorziening — Compensatie voor onteigening ten algemenen nutte — Verlenging van preferent tarief voor levering van elektriciteit — Beschikking waarbij steun onverenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard en terugvordering ervan wordt gelast — Begrip „voordeel” — Vertrouwensbeginsel — Uitlegging van nationaal recht — Onjuiste opvatting — Begrip — Kennelijk niet-ontvankelijke en ongegronde hogere voorziening)