Schriftelijke vraag E-4564/10 Mario Mauro (PPE) aan de Commissie. Schade die wordt toegebracht door wilde dieren