Verordening (EEG) nr. 2871/85 van de Commissie van 15 oktober 1985 houdende wijziging van de monetaire compenserende bedragen