Arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 28 oktober 2010.