Schriftelijke vraag nr. 1239/90 van de heer Ian White aan de Raad van de Europese Gemeenschappen. Leros