Schriftelijke vraag P-6578/09 van Spyros Danellis (S&D) aan de Commissie. Flexibiliteit bij stabiliteits- en groeipact