Verordening (EU) nr. 106/2010 van de Commissie van 5 februari 2010 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit