Zaak T-435/08: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 25 juni 2009 — Tokita Management Service/BHIM — Eminent Food (Tomatoberry)