Zaak C-104/92: Beroep, op 30 maart 1992 ingesteld door P. Rabe tegen Europese Economische Gemeenschap, vertegenwoordigd door Raad en Commissie van de Europese Gemeenschappen