Schriftelijke vraag E-005492/11 Cristiana Muscardini (PPE) aan de Commissie. Meer geld voor partnerlanden