Zaak C-294/12 P: Hogere voorziening ingesteld op 11 juni 2012 door You-Q BV tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 29 maart 2012 in zaak T-369/10, You-Q BV/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)