Standpunt van de vertegenwoordigers van de EVA-Staten en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA gepresenteerd op de bijeenkomst van het Adviescomité voor concentraties uitgebracht op zijn bijeenkomst van 4 oktober 2011 betreffende een ontwerp-besluit in zaak COMP/M.6214 — Seagate/Hardeschijfdivisie van Samsung — Rapporteur: Italië