Schriftelijke vraag E-005559/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) aan de Commissie. Export van vis met dioxines