Schriftelijke vraag E-4867/08 van Frank Vanhecke (NI) aan de Commissie. Niet verstrekken van gevraagde informatie over en door het Bureau voor de Grondrechten (FRA)