Zaak T-242/10: Beschikking van het Gerecht van 27 mei 2011 — Danzeisen/Commissie ( „Beroep tot nietigverklaring — Verordening nr. 271/2010 — Beroep zonder voorwerp geraakt — Afdoening zonder beslissing” )