Schriftelijke vraag E-5054/10 Maria Da Graça Carvalho (PPE) aan de Commissie. Zevende kaderprogramma — Herstelplan