Schriftelijke vraag E-003868/11 Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE) aan de Commissie. Nucleaire veiligheid en verplichtingen van Turkije