Schriftelijke vraag E-0075/10 van David Casa (PPE) aan de Commissie. Aanplanting van bomen