Schriftelijke vraag E-7153/10 Chris Davies (ALDE) aan de Commissie. Levering van grondstoffen die essentieel zijn voor fabricageprocessen in de EU