Schriftelijke vraag E-1656/07 van Emilio Menéndez del Valle (PSE) aan de Raad. Toenemend autoritair leiderschap in Pakistan