Schriftelijke vraag E-010889/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) aan de Commissie. Toekomst van het vervoer in de Europese Unie