/* */

Schriftelijke vraag P-5265/07 van Georgios Papastamkos (PPE-DE) aan de Commissie. Berekening fluctuerende rente in de lidstaten