Schriftelijke vraag E-2007/10 van Diogo Feio (PPE) aan de Commissie. Eurozone: door de Duitse regering voorgestelde sancties en consolideringsmaatregelen