Zaak C-252/08: Beroep ingesteld op 12 juni 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Malta