Arrest van het Hof (Grote kamer) van 6 november 2012.#Europese Commissie en Lagardère SCA tegen Éditions Odile Jacob SAS.#Hogere voorziening – Concentratie van ondernemingen op markt van uitgifte van boeken – Nietigverklaring van beschikking waarbij beleggingsonderneming als verwerver van afgestoten activa is aanvaard – Draagwijdte van feit dat gevolmachtigde mogelijkerwijs niet onafhankelijk is.#Gevoegde zaken C‑553/10 P en C‑554/10 P. Arrest van het Hof (Grote kamer) van 6 november 2012