Uitvoeringsverordening (EU) nr. 693/2012 van de Raad van 25 juli 2012 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 723/2011 (tot uitbreiding van het bij Verordening (EG) nr. 91/2009 ingestelde definitieve antidumpingrecht op bepaalde soorten ijzeren of stalen bevestigingsmiddelen van oorsprong uit de Volksrepubliek China tot bepaalde soorten uit Maleisië verzonden ijzeren of stalen bevestigingsmiddelen, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Maleisië) door vrijstelling van die maatregelen te verlenen aan een Maleisische producent-exporteur en tot beëindiging van de registratie van de invoer, afkomstig van die producent-exporteur