Schriftelijke vraag E-2088/10 van Nessa Childers (S&D) aan de Commissie. Vervoer van fokrunderen