Schriftelijke vraag E-2351/10 van Marina Yannakoudakis (ECR) aan de Commissie. Verwijdering van gipsafval in Zweden