Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en machtposities uitgebracht op zijn bijeenkomst van 12 maart 2012 betreffende een wijzigingsbesluit in zaak COMP/38.695 — Natriumchloraat — Rapporteur: Bulgarije