Schriftelijke vraag E-1499/08 van Cristiana Muscardini (UEN) aan de Commissie. Geen rivieren ondertunnelen