Schriftelijke vraag E-4257/09 van Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) aan de Commissie. Mogelijke schending van de veiligheidsrichtlijnen door de installatie voor vloeibaar gas in Traiguera