Zaak C-567/16: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 7 december 2017 [verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice (Chancery Division) — Verenigd Koninkrijk] — Merck Sharp & Dohme Corporation/Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks [Prejudiciële verwijzing — Industriële en commerciële eigendom — Octrooirecht — Geneesmiddelen voor menselijk gebruik — Verordening (EG) nr. 469/2009 — Artikel 3, onder b) — Aanvullend beschermingscertificaat — Voorwaarden voor verkrijging — Artikel 10, lid 3 — Afgifte van het certificaat of afwijzing van de aanvraag voor het certificaat — Richtlijn 2001/83/EG — Artikel 28, lid 4 — Gedecentraliseerde procedure]