Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6635 — Lukoil/ISAB Refinery) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst